Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť BUTTERFLY, spol. s r.o., so sídlom Andreja Mráza 3158/4, 821 04 Bratislava, vás ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“)  informuje o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať pre účel poskytovania služieb v oblasti realít vrátane predzmluvných vzťahov.

Právnym základom spracúvania je zmluvný vzťah a súbor zákonov, súvisiacich s účtovno-daňovou oblasťou a s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Z tohto dôvodu sú  nami požadované osobné údaje nevyhnutné na naplnenie zmluvných a legislatívnych požiadaviek.

Vaše osobné údaje budeme alebo môžeme poskytovať subjektom, ktoré sú účastníkmi poskytovanej služby a ďalším inštitúciám na základe legislatívnych požiadaviek  a môžu byť spracúvané zmluvnými realitnými spoločnosťami, zmluvnými maklérmi,  spoločnosťami poskytujúcimi účtovné a mzdové služby, advokátskymi kanceláriami a spoločnosťami poskytujúcimi IT služby.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov od vysporiadania poslednej zákazky alebo od zadania vašej poslednej požiadavky.

Vaše osobné údaje súčasne budeme spracúvať aj pre zasielanie informácií o nás, o našich činnostiach a o oblasti realít.

Právnym základom spracúvania je náš oprávnený záujem, ktorý sa opiera o náš záujem informovať vás o našich službách a zostať tak s vami v kontakte z dôvodu podpory budúcej spolupráce a obchodnej príležitosti. Poskytnutie osobných údajov pre tento účel nie je povinné a nie je prekážkou pre poskytovanie našich služieb.

Vaše osobné údaje môžu spracúvať zmluvní makléri a spoločnosti poskytujúce služby zasielania noviniek.

Vaše osobné údaje budeme spracúvané po dobu 20 rokov od zaradenia do zoznamu.

Ak nebudete mať záujem byť informovaní, môžete  zasielanie správ zablokovať využitím odkazu na pozastavenie informovania v rámci každej nami zaslanej správy.

Ďalej vás informujeme, že v zmysle nariadenia GDPR máte právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov. Taktiež máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.