Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Zmeny v novele zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platné od 1. novembra 2018

Pridané: 4.5.2020

Novela má priniesť hlavne zjednodušenie a sprehľadnenie problematiky správy bytov. Má tiež prispieť k lepšej informovanosti vlastníkov bytov a zvýšiť ich bezpečnosť. Zmeny sa týkajú viacerých oblastí:

1. Schôdza vlastníkov a hlasovanie

Podľa nového vlastníci môžu hlasovať aj písomne. V prípade riešenia drobných opráv sú potrebné hlasy nadpolovičnej väčšiny prítomných vlastníkov, na odsúhlasenie rozhodnutia o vážnejšom probléme je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny vlastníkov bytov. V prípadoch ako je nadstavba bytového domu musia súhlasiť všetci vlastníci.

Plán opráv bytového domu na nadchádzajúci rok bude potrebné predložiť do 30. novembra aktuálneho roku. Plán by mal obsahovať aj návrh na výšku fondu opráv, údržby a prevádzky na nasledujúci rok.

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný k sebe pustiť kontrolu, ak sa rozhodne priestor prerábať alebo vykonať iné stavebné úpravy. Kontrola preverí, či plánované opravy a úpravy nepoškodia alebo inak nezasiahnu do spoločných častí bytového domu.

Zmluva o spoločenstve vlastníkov sa bude schvaľovať na dobu neurčitú, bude ju podpisovať predseda a spolu s ním iná osoba, ktorú vlastníci bytov v poveria. Zmluvu o spoločenstve nemôže žiadny z vlastníkov bytov vypovedať.

Schôdza vlastníkov sa musí konať aspoň raz do roka.

2. Spoločné časti a zariadenia domu

Spoločné časti a domu a spoločné zariadenia domu a príslušenstvo sú vo vlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. To sa týka aj balkónov, lodžií a terás. Pre vylúčenie pochybností o ich užívaní je do zákona doplnené, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru má právo výlučne užívať spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, príslušenstvo alebo priľahlý pozemok, ak zo stavebnotechnického alebo účelového určenia vyplýva, že majú byť užívané len s určitým bytom alebo nebytovým priestorom. Uvedené výlučné užívanie sa týka práve balkónov, lodžií, terás, predzáhradiek alebo priľahlých pozemkov. Právo výlučného užívania bude vždy prechádzať na nového vlastníka. Samostatný prevod alebo prechod práva výlučného užívania nie je prípustný. Za výlučné užívanie nebude musieť vlastník priestoru uhrádzať vlastnú odplatu.

Novela výslovne ustanovuje , že k spoločným častiam domu, spoločným zariadeniam domualebo k príslušenstvu je možné zriadiť vecné bremeno ( právo prechodu alebo prejazdu cez garáž, vchod do domu, ...)

3. Spoločné garáže

Vlastníctvo vyhradeného parkovacieho miesta – garážového stojiska v spoločnej garáži je nebytovým priestorom, na ktorom si vlastník kupuje určitý podiel. Tým vzniká podielové spoluvlastníctvo týchto priestorov. Z tohto dôvodu sa aj na predaj vyhradeného parkovania malo uplatňovať predkupné právo podľa Občianskeho zákonníka.

Novela zákona upravuje, že spoluvlastníci garáže v dome nemajú predkupné právo, ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel na garáži spolu s prevodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru.

Novela ďalej stanovuje, že právo výlučne užívať určité garážové stojisko je spojené so spoluvlastníckym podielom na garáži v dome. Táto informácia sa bude zapisovať aj priamo na list vlastníctva. Za výlučné užívanie určitého garážového stojiska nepatrí ostatným spoluvlastníkom garáže v dome právo na odplatu.

Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na garážové stojiská platia obdobne aj na „skladové priestory“ plniace úlohu pivničných kobiek.


Úplné znenie znenie zákona môžete nájsť na http://www.epi.sk/zz/1993-182